SPINN to present at NAL course on School Design in November

SPINN Arkitekter's two partners James Dodson and Leif Houck will both be lecturing at the Norwegian Architecture League course on "School Design" on November 24, 2014.

Leif has the honor of opening the session with an "Introduction to School Design", which he will follow up with a presentation of his research into "Good Daylighting in Schools". James will present Mesterfjellet School in the afternoon session with a focus on how we achieved high energy effeciency, and a healthy interior climate with hybrid-ventilation.

Click here to sign up for the course! 

 

The complete program is as follows:

0830 – 0900    Registrering / kaffe

0900 – 0905    Velkommen
NAL

0905 – 0915    Introduksjon til temaet
v/ Leif Daniel Houk, arkitekt MNAL/forsker, NMBU

0915 – 0950    Godt dagslys!
v/ Leif Daniel Houk, arkitekt MNAL/forsker, NMBU

0950 – 1030    Trender i skolegården
v/Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt, Arendal

1030 – 1045    Pause

1045-1115  Skolekonkurranser – erfaringer og utfordringer 
v/Per Rygh, arkitekt MNAL, NAL

1115-1200 Skolebygg med miljøambisjon - forbildeprosjekter i FutureBuilt
Bjørnsletta (nybygg), Stasjonfjellet (rehab.) 
v/ Ulla Hahn, arkitekt MNAL, FutureBuilt
og ved representant fra Bjørnsletta/Stasjonsfjellet

1200 – 1240    Lunsj

1240-1320    Pedagogisk perspektiv på utforming av skoleanlegg 
v/ Beate Aske Løtveit, skoleutvikler, Norconsult, Bergen 

1320-1345    En inkluderende skole – plan for universell utforming
v/ Oddvin Farestveit,  arkitekt MNAL, Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1345 - 1400    Pause

14.00 – 1430    A.P. Møller Schule, Schleswig-Holstein,  Sølvgade skole, København
v/ Christian Dahle, arkitekt MNAL, C.F. Møller, arkitekter, Oslo 
Tilbygg, integrasjon i byområdet, "Low energy class 2

1430 – 1445    Ringstabekk Skole i Bærum
v/ Div. A. arkitekter, Henriette Salvesen MNAL, arkitekt, Oslo
Åpen undervisningslandskap, prosess og erfaringer.

1445 – 1500    Mesterfjellet 1-10 skole og familiesenter, Larvik
v/ James Dodson, arkitekt, SPINN Arkitekter, Oslo
Et lavenergiskole med fokus på inneklima.

1500 - 1515    Spørsmål og diskusjon

1515 - 1600 Schools in Finland - Saunalahti comprehensive school, Espoo
v/ Verstas arkkitehdit, Helsinki  
Lys, integrasjon, undervisningskonsept. Estetikk og design.

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.