SPINN på Norsk!

Vi jobber for tiden med oversette websiden fra engelsk til norsk, så i en liten periode framover vil du kunne finne begge språkene her. SPINN sitt hovedmarked er i Norge, og det er derfor naturlig at all kommunikasjon foregår på norsk. Prosjektene vil få en kort engelsk oppsummering og 'Om oss' vil få en engelsk beskrivelse av SPINN og hva vi driver med. 

SPINN in Norwegian
We are currently working on translating the SPINN web page from English to Norwegian, so for a short time you might find both languages ere. SPINN's primary market is in Norway and we have therefore decided it would be most natural to focus on communication in Norwegian. Our projects will also have short english summaries, and an english summary in the About SPINN page. We hope our english followers will continue to follow along on Instagram and Facebook despite the change.