SPINN tegner 80 nye kommunale boliger på Nesodden

SPINN Arkitekter skal utføre et nytt miljø- og omsorgsprosjekt for nye kommunale leiligheter på Nesodden. Den eksisterende boligmassen på Løesfeltet skal erstattes med ca 4500m2 nye leiligheter av ulike størrelser som er tilpasset brukernes ulike behov. Prosjektet er en del av Nesodden Kommunes boligsosiale handlingsplan 2013-2030 som skal «Sørge for et variert botilbud som bidrar til selvstendighet og mestring».

Vi i SPINN ser fram til oppstart på mulighetsstudien og skisseprosjektet som skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø på Nesodden. Prosjektet er et resultat av SPINNs rammeavtale med Nesodden Kommune. 

Løesfeltet - nytt omsorgsprosjekt for kommunale boliger på Nesodden.

Løesfeltet - nytt omsorgsprosjekt for kommunale boliger på Nesodden.